I samarbeid med Forsvarets Personellservice (FP) får Postansatte 15% rabatt på If skadeforsikring:

Nytegning, endring, ol. av IF forsikring- ta kontakt med Forsvarets Personellservice, tlf 21 07 57 10.

Spørsmål angående betaling av If forsikringer rettes til PP Finans på tlf 23 15 95 00.

I tilegg får du rabatt ift til If Fordelsprogram:

Med If fordelsprogram får du rabatt allerede fra første forsikring. Det holder at du har en bil-, hus- eller innboforsikring.

I tillegg får du egenandelsfordel for hvert år du ikke har skader. Egenandelsfordel er penger du kan bruke til å betale hele eller deler av egenandelen om du skulle få en skade. Med flere forsikringer får du høyere rabatt og høyere egenandelsfordel

Mer info

Fordeler

  • 15 % rabatt på dine skadeforsikringer
  • * Rabatt gjelder også ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 25år
  • Fleksibel betalingsmåte: lønnstrekk, avtale giro, faktura

Kontakt info

Generell forespørsel på telefon FP 21 07 57 10
Åpningstider
Man - Fre kl 08:00 - 15:00

Ring PP Finans på tlf 23 15 95 00 for spørsmål ang fakturering